ngư dân việt

40 ngư dân Việt Nam bị bắt rồi trốn thoát ở New Caledonia

28/01/2017

Một tòa án ở New Caledonia đã tuyên án tù đối với ba thuyền trưởng tàu cá Việt Nam vì đánh cá bất hợp pháp trong lãnh hải của quần đảo thuộc Pháp này. Hai trong số ba tàu cá của họ với 40 ngư dân trên khoang đã bỏ...