nga – iran

Nga thông báo đã soạn thảo văn bản bảo đảm về thỏa thuận nguyên tử Iran

16/03/2022

Tin từ DUBAI/WASHINGTON – Nga vào hôm thứ Ba, 15 tháng 3, tuyên bố sở hữu văn bản bảo đảm rằng họ có thể thực hiện trách nhiệm với tư cách là một bên của thỏa thuận nguyên tử Iran, cho thấy Moscow có thể đồng ý việc phục hồi...