mỹ rút khỏi syria

Tổng thống Trump muốn Hoa Kỳ rút khỏi Syria

31/03/2018

West Palm Beach, Florida. (CBS) –  Hai viên chức cao cấp của chính phủ cho biết, Tổng Thống Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn binh sĩ Hoa Kỳ sớm rút khỏi Syria. Lập trường này có thể khiến ông xung đột với với các viên chức quân...