mặt trận tổ quốc

Nguyễn Xuân Phúc muốn mặt trận tổ quốc đóng vai trò phản biện mạnh hơn

06/01/2018

Thủ tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc vừa nhìn nhận rằng đảng cộng sản sẽ không đi vào lòng dân nếu không có sự giám sát và phản biện. Ông Phúc cũng đề cao cơ chế "Mặt Trận Tổ Quốc" trong vai trò cơ quan giám sát và phản biện của...