mạnh văn châu

Giám đốc tài chính Huawei sẽ tìm cách hoãn lệnh dẫn độ

09/05/2019

Tin từ Vancouver/New York --- Hiện nay, Giám đốc tài chính của Huawei dự định sẽ tìm cách tạm hoãn các thủ tục dẫn độ dựa trên các tuyên bố của Tổng thống Trump về vụ kiện. Luật sư của bà cho rằng các tuyên bố này đã khiến Hoa...