lý tống

Người Việt hải ngoại nghĩ gì về sự ra đi của Ó Đen Lý Tống

12/04/2019

Cựu phi công VNCH Lý Tống “Ó Đen” đã qua đời lúc 9 giờ 16 phút tối thứ Sáu, 5 Tháng Tư, 2019 tại San Diego, miền Nam California. Người Việt hải ngoại nghĩ gì về anh hùng Ó Đen?

Ó Đen Lý Tống – Phi vụ cuối cùng ngày 5 tháng 4, 2019

08/04/2019

Cựu Phi công VNCH Lý Tống “Ó Đen” đã qua đời lúc 9 giờ 16 phút tối thứ Sáu, 5 Tháng Tư, 2019, tại bệnh viện Sharp Memorial Hospital, San Diego, vì bị sơ phổi. Lý Tống nổi tiếng tại San Jose và các cộng đồng Việt Nam khắp thế...

Cựu phi công Lý Tống qua đời

06/04/2019

Cựu Phi công VNCH Lý Tống "Ó Đen" đã qua đời lúc 9 giờ 16 phút tối thứ Sáu, 5 Tháng Tư, 2019, tại bệnh viện Sharp Memorial Hospital, San Diego, vì bị sơ phổi. Lý Tống nổi tiếng tại San Jose và các cộng đồng Việt Nam khắp thế...

Anh hùng Lý Tống đang hấp hối tại bệnh viện ở San Diego

22/03/2019

Tin San Diego, Nam California, Hoa Kỳ - Ông Lý Tống, cựu phi công Không lực Việt Nam Cộng Hoà, biểu tượng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong hoạt động bền bỉ chống chủ nghĩa CS ở khắp nơi với chiến thuật gây tranh cãi, đang hấp hối...