luật nhân quyền magnitsky

Mỹ chế tài thêm quan chức Nga: Bài học nào cho quan chức Việt Nam?

16/01/2017

Theo Reuters, ngoài ông Bastrykin còn có 4 quan chức Nga khác cũng bị cấm vận với cùng lý do. Ông Bastrykin là người đứng đầu Ủy ban Điều tra Nga - cơ quan chính phủ quyền lực có quyền truy tố tội phạm. Hai người bị cấm vận khác là...

Luật Nhân Quyền Magnitsky tạo dư chấn trong cộng đồng mạng Việt Nam

28/12/2016

Đạo luật Nhân Quyền Magnitsky, nhằm cho phép chính phủ Hoa Kỳ chế tài những cá nhân tham gia các hoạt động vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới, đang gây ra những cơn dư chấn trong cộng đồng mạng Việt Nam. Các nhà hoạt động dân chủ Việt...