liên âu – việt nam

Human Rights Watch kêu gọi EU hoãn phê chuẩn hiệp định tự do thương mại cho Việt Nam

10/01/2019

Tin Brussels, Bỉ -Tổ chức Giám sát Nhân quyền Quốc tế kêu gọi nghị viện Liên Âu và Hội Đồng Âu Châu nên hoãn phê chuẩn Hiệp Định Tự Do Thương Mại Liên Âu và ViệtNam cho đến khi nhà nước Cộng sản Việt Nam thực hiện các biện pháp cải thiện tình hình vi phạm nhân quyền. Bản tin hrw.org hôm nay thứ Năm 10 tháng Giêng nói rằng sự kiện mới nhất cho thấy Việt Nam gia tăng xiết chặt nhân quyền qua việc ban hành Luật An...