lệnh hành pháp cải tổ cảnh sát Hoa Kỳ

Tổng Thống Trump ký lệnh hành pháp yêu cầu cải tổ ngành cảnh sát

16/06/2020

Tin Washington DC – Vào thứ Ba, 16 tháng 6, Tổng Thống Trump đã ký lệnh hành pháp yêu cầu cải tổ ngành cảnh sát, trong bối cảnh nhiều cuộc biểu tình đang nổ ra trên khắp Hoa Kỳ, phản đối cảnh sát sử dụng vũ lực quá mức và...

Tổng Thống Trump sẽ ký lệnh hành pháp cải tổ cảnh sát Hoa Kỳ vào ngày 16 tháng 6

16/06/2020

Vào thứ hai (ngày 15 tháng 6), Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ ký lệnh hành pháp để cải tổ lực lượng cảnh sát Hoa Kỳ vào thứ ba, ngày 16 tháng 6. Tại cuộc họp vào chiều thứ hai, Tổng thống Trump cho biết lệnh hành pháp sẽ...