ku klux klan

Chủ tịch Ủy ban Nội an Hạ Viện khởi kiện cựu Tổng Thống Trump tội âm mưu kích động nổi loạn

16/02/2021

Tin Washington DC – Chủ tịch Ủy Ban Nội An Hạ Viện vào thứ Ba, 16 tháng 2, đã khởi kiện cựu Tổng Thống Donald Trump, luật sư Rudy Giuliani, cùng các tổ chức cực hữu Proud Boys và Oath Keepers, cáo buộc rằng khi kích động vụ bạo loạn...

Thống Đốc New York mở cuộc điều tra về truyền đơn của nhóm Ku Klux Klan

07/08/2018

Albany, New York - Thống Đốc New York Andrew Cuomo cho biết ông ra lệnh mở cuộc điều tra về việc truyền đơn của nhóm Ku Klux Klan, được rải ở một số quận hạt trên toàn tiểu bang trong năm nay. Cuối tuần qua, ông Cuomo cho biết ông chỉ thị cho cảnh sát tiểu bang điều...