kiểm soát súng đạn

Đảng Dân Chủ không còn lo ngại về vấn đề kiểm soát súng đạn

26/02/2019

Washington, DC - Theo tin từ CNN, trong tuần này Hạ viện sẽ thông qua luật kiểm soát súng đạn quan trọng nhất, kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Bill Clinton. Ngoài ra, quyết định này cũng nhấn mạnh sự chuyển đổi trọng tâm của đảng Dân...