kiểm phiếu lại ở georgia

Tiểu bang Georgia sẽ kiểm phiếu lại

11/11/2020

Tin Atlanta, Georgia – Trước các cáo buộc gian lận bầu cử từ đảng Cộng Hòa, Ngoại Trưởng Brad Raffensperger của tiểu bang Georgia vào thứ Tư, 11 tháng 11, thông báo tiểu bang sẽ kiểm phiếu lại bằng tay. Theo kết quả hiện tại, Tổng Thống đắc cử Joe...