kiểm duyệt mạng

Bộ thông tin CSVN sẽ giám sát tất cả thông tin tiếng Việt trên mạng

31/10/2018

Phó thủ tướng CSVN Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Thông Tin Và Truyền Thông xây dựng một bộ quy tắc ứng xử đạo đức cho những nhà cung cấp dịch vụ Internet cũng như cư dân mạng xã hội. Trong khi đó, bộ trưởng bộ này tiết lộ đã...

Facebook dửng dưng về thông tư 38 của CSVN đòi chặn ‘thông tin xấu độc’

17/01/2017

Đại diện truyền thông của công ty Facebook ở Việt Nam từ chối bình luận về một thông tư mới do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông CSVN đưa ra, hòng ép buộc các mạng xã hội và mạng chia sẻ video phải hợp tác với nhà cầm quyền sở...

CSVN ban hành thông tư nhằm ép Facebook và Youtube kiểm duyệt mạng

15/01/2017

Bộ Thông Tin Và Truyền Thông Cộng Sản Việt Nam vừa ban hành một thông tư, không ngoài mục đích ép buộc các nhà cung cấp nội dung mạng từ nước ngoài phải tuân hành các quy định về kiểm duyệt của nhà cầm quyền sở tại. Thông tư số...