julie bishop

Bộ Ngoại Giao Úc theo dõi sát trường hợp của 2 linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục

23/06/2017

Trong một lá thư ký ngày 13/06/2017 gởi đến văn phòng dân biểu Úc Chris Hayes, Bộ Trưởng Ngoại Giao Úc Julie Bishop cho biết chính phủ Úc đang theo dõi sát sao những hoạt động chống phá hai linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục của chính...