hòa thượng thích không tánh

Chính quyền xã ở Quảng Ngãi ngăn cản việc cứu trợ của tăng đoàn GHPGVNTN

28/12/2016

Chính quyền xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi mới đây công khai ngăn chặn nỗ lực cứu trợ nạn nhân lũ lụt của tăng đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, do Hòa Thượng Thích Không Tánh dẫn đầu. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam...