hạn hán đồng bằng sông cửu long

Hạn hán buộc đồng bằng Sông Cửu Long tuyên bố tình trạng khẩn cấp

07/03/2020

Tin từ Việt Nam, ngày 7/3/2020: Theo Bloomberg, hạn hán kéo dài và nước mặn xâm nhập cùng lượng nước của hệ thống sông Cửu Long bị suy giảm do các đập thuỷ điện ở đầu nguồn sông Mekong đã buộc 5 tỉnh ở đồng bằng Sông Cửu Long tuyên...