hạn chế di dân

Chính phủ Trump cân nhắc kế hoạch giảm bớt số người nhập cảnh diện đoàn tụ

14/07/2017

Washington DC. (Reuters) – Tổng Thống Trump và các phụ tá đang làm việc với 2 thượng nghị sĩ bảo thủ, để tìm cách giảm bớt số người nhập cảnh hợp pháp. Dự luật này có thể sẽ được công bố vào cuối mùa hè năm nay, bởi 2 thượng...