gordon sondland

Đại sứ Hoa Kỳ tại liên minh Châu Âu sẽ điều trần trước quốc hội vào tuần tới

13/10/2019

Tin Washington.-  Ông Gordon Sondland, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên minh Châu Âu sẽ điều trần trước Quốc hội vào tuần tới. Ông sẽ nói không biết tại sao viện trợ quân sự của Hoa Kỳ cho Ukraine lại bị hoãn lại và ai là người ra lệnh làm điều...

Gordon Sondland -Đại Sứ Hoa Kỳ tại EU- sẽ ra làm chứng tại Hạ Viện

05/10/2019

Tin từ Washington, D.C. – Vào tối Thứ Sáu (4 tháng 10), các chủ tịch của Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện, Ủy Ban Đối Ngoại Hạ Viện và Ủy Ban Quan Hệ Quốc Tế Hạ Viện đã viết thư cho Tòa Bạch Ốc, yêu cầu họ công bố một...