giáo viên không lương

Hàng ngàn giáo viên Hải Dương ba tháng không có lương

07/12/2017

Tỉnh Hải Dương có hơn 4,050 giáo viên hợp đồng, trong đó 1,190 người ba tháng nay không nhận được lương, và 61 người đã xin nghỉ việc. Các con số này được các giới chức tỉnh Hải Dương đưa ra trong một cuộc họp vào chiều ngày 5 tháng...