giàn khoan hải dương 8

Đừng lãi nhãi mà hãy hành động vì chủ quyền đất nước (Paulus Lê Sơn)

24/10/2019

Vào ngày 21 tháng Mười vừa qua, trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 8, Quốc Hội cộng sản đã đề cập đến các vấn đề nóng bỏng xảy ra tại Biển Đông. Trong đó có nhắc đến các tàu Trung Quốc đã “vi phạm nghiêm trọng” vùng biển của...