ed royce

Nữ bác sĩ Trần Mai Khanh tranh cử đối đầu với dân biểu Ed Royce tại Nam Cali

06/06/2017

Nữ bác sĩ nhi khoa Trần Mai Khanh ở Fountain Valley hôm Thứ Hai 5 tháng 6 loan báo ứng cử vào Hạ Viện Hoa Kỳ chống lại Dân Biểu Ed Royce đương nhiệm. Bà Khanh, thuộc đảng Dân Chủ, sẽ chạy đua trong địa hạt bầu cử quốc hội...