động đất ở hawaii

Động đất làm Big Island Hawaii rung chuyển- núi lửa Kilauea phun trào

05/05/2018

Big Island, Hawaii. (Reuters) – Động đất làm Big Island của Hawaii rung chuyển, trong khi núi lửa Kilauea tiếp tục phun trào. Cơ quan Khảo Sát Địa Chất Hoa Kỳ cho biết động đất mạnh 6.9 độ richter tấn công hòn đảo, gần một giờ, sau trận động đất...