Home Tag "dòng chúa cứu thế"

Côn đồ khủng bố chương trình thương phế binh VNCH, lăng nhục cộng đồng người Việt tị nạn hải ngoại tại Dòng Chúa Cứu Thế

Vào sáng ngày Thứ Hai 17 tháng 07, 2017, một đám côn đồ – có thể được công an dung túng – đã đến Dòng Chúa Cứu Thế Saigon để khủng bố, và quấy rối chương trình giúp đỡ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa. Cầm đầu nhóm là côn đồ Phan Hùng, một […]

Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn lo nước sạch cho dân sau cơn lũ

Dự án này gọi tắt là Hậu Lũ, một chương trình được khởi xướng bởi nhóm linh mục tại nhà nhờ Dòng Chúa Cứu Thế, số 38 Kỳ Đồng, Quận 3, Sài Gòn. Nước sạch đang là nhu cầu lớn và chính yếu của đồng bào là nạn nhân của vụ nhân tai đập Hố […]