Dixie Fire

Hơn 8,000 người California phải di tản vì cháy rừng

26/07/2021

Tin Sacramento, California – Đám cháy rừng lớn nhất California đang tiếp tục mạnh thêm vào sáng thứ Hai, 26 tháng 7, sau khi đã thiêu hủy hơn một chục căn nhà trong cuối tuần qua. Sau gần 2 tuần, đám cháy Dixie Fire ở phía bắc Sacramento vẫn chỉ...