điền đơn thi quốc tịch

Văn Phòng Cựu Dân Biểu Harley Rouda  Tổ Chức Ngày Thực Tập Phỏng Vấn Thi Quốc Tịch Miễn Phí

31/10/2021

Vào ngày Thứ Năm 28/10/2021, tại văn phòng Việt Báo (10561 Garden Grove Blvd Garden Grove), Văn Phòng Vận Động Tranh Cử  cựu Dân Biểu  Liên Bang Harley Rouda (HarleyForCongress)  đã tổ chức lần đầu tiên ngày thực tập phỏng vấn thi quốc tịch miễn phí cho cư dân gốc...

Văn Phòng Tranh Cử HarleyForCongress Thông Báo Ngày Trợ Giúp Điền Đơn Nhập Tịch 09 Tháng 9 2021

03/09/2021

Tiếp tục chương trình giúp đỡ cư dân gốc Việt ở Vùng Little Saigon điền đơn thi quốc tịch miễn phí, Văn Phòng Vận Động Tranh Cử của cựu Dân Biểu  Liên Bang Harley Rouda (HarleyForCongress)  xin mời quí  cư dân đến với ngày trợ giúp điền đơn nhập tịch...