đày đọa tù nhân lương tâm

Chiến dịch đày đọa tù nhân lương tâm CSVN mở rộng

01/07/2019

Tin từ Việt Nam, ngày 01/7/2019: Dường như nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đang mở chiến dịch khủng bố tù nhân lương tâm, áp dụng nhiều biện pháp đối xử hà khắc với tù nhân lương tâm ở nhiều trại giam trên toàn quốc, đặc biệt là ba...