Đang tải...

đảng việt tân

Bản lên tiếng của Đảng Việt Tân về việc tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu đến Paris

13/01/2017

Đảng Việt Tân- tức Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng- hôm Thứ Sáu ngày 13 tháng 1 đã gửi cho báo chí Bản Lên Tiếng về việc tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu đến Paris. Bản Lên Tiếng xác nhận việc nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam...

Đang tải...