đảng đối lập ở venezuela

Một nhóm đeo mặt nạ đột nhập vào các văn phòng đảng đối lập ở Venezuela vào đêm trước cuộc biểu tình

16/11/2019

Caracas, Venezuela - Các nhà lãnh đạo chính trị cho biết vào hôm thứ Sáu (15/11), những người đàn ông đeo mặt nạ không rõ danh tính xông vào văn phòng Đảng Dân ý đối lập của Venezuela, vào đêm trước các cuộc biểu tình chuẩn bị trên khắp đất...