Đảng Dân Chủ

Đảng Dân Chủ giới thiệu đạo luật “Mar-a-lago”

25/03/2017

Washington DC. (Reuters) - Một nhóm các thành viên Dân Chủ Quốc Hội đang chơi trò chữ đồng nghĩa một cách thông minh. Một trong những dự luật mới nhất của họ vừa được giới thiệu, nhắm vào chính phủ của ông Trump. Dự luật có tên: Đạo luật cho...

Đảng Dân Chủ chất vấn ông Gorsuch về hôn nhân đồng tính và quyền của người lao động

22/03/2017

Washington DC. (Reuters) - Thành viên Dân Chủ, trong đó có thượng nghị sĩ Al Franken, liên tục chất vấn ứng cử viên Tối cao Pháp viện Neil Gorsuch, muốn biết quan điểm của ông về hôn nhân đồng tính và về ý kiến pháp lý trong các phán quyết...

Đảng Dân Chủ chất vấn ứng cử viên Neil Gorsuch tại buổi điều trần xác nhận ông làm thẩm phán Tối Cao Pháp Viện

20/03/2017

Washington DC. (CBS) - Trong buổi điều trần của ông Neil Gorsuch là ứng cử viên của Tối cao Pháp viện, được tổ chức tại Thượng Viện sáng nay 20 tháng 3, đảng Dân Chủ nêu ra nhiều câu hỏi chất vấn hóc búa. Họ muốn biết ông có chống...

Đảng Dân Chủ chọn ông Perez làm chủ tịch đảng

26/02/2017

Atlanta, Georgia. (Reuters) – Đảng Dân Chủ bầu cựu Bộ Trưởng Lao Động Tom Perez làm chủ tịch đảng. Họ chọn một cựu viên chức trong chính phủ của ông Obama để dẫn đầu nhiệm vụ khó khăn là tái xây dựng đảng và đối đầu với Tổng Thống thuộc...