đảng Cộng Hòa tại Quốc Hội nhanh chóng chuyển hướng sang ưu tiên tiếp theo của tổng thống Donald Trump: đó là cải tổ luật thuế Liên Bang. Tuy nhiên