đàn áp tôn giáo

Hoa Kỳ tiếp tục chỉ trích Việt Nam đàn áp tự do tôn giáo 

11/06/2020

Tin từ Hoa Thịnh Đốn: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp tục chỉ trích nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội đàn áp tự do tôn giáo trong năm 2019 cho dù Hiến pháp Việt Nam quy định tôn trọng quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng của người dân. Trong báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế...