đại học fulbright

Mỹ cung cấp 15.5 triệu Mỹ Kim cho đại học Fulbright Việt Nam

08/06/2017

Vào chiều ngày 6 tháng 06, 2017, đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Ted Osius đã công bố hai khoản tài trợ tổng cộng $15.5 triệu Mỹ Kim từ chính phủ Hoa Kỳ cho trường đại học Fulbright ở Việt Nam. Hai khoản tài trợ này gồm có $7.2...