công ty quốc doanh thua lỗ

Hàng loạt công ty quốc doanh CSVN làm ăn thua lỗ

22/07/2017

Kiểm toán nhà nước CSVN vừa công bố kết quả kiểm toán các công ty quốc doanh năm 2016. Nhiều công ty lỗ lớn, có số vốn âm và đứng trước nguy cơ ngừng hoạt động hoặc giải thể. Một số công ty con của Tổng công ty Xi Măng...