con lai

3 trẻ mồ côi hai giòng máu Việt-Mỹ tìm kiếm nguồn gốc gia đình

26/12/2016

Theo voanews.com, ba công dân Hoa Kỳ gốc Việt là Moki, Tâm và Jannies, những đứa trẻ mồ côi ở Việt Nam từ thập niên 1970 bỗng chốc trở nên thân thiết, vì có cùng một mục đích tìm kiếm cha mẹ ruột của mình. Cả ba người đều có mẹ...