COC

CSVN nói việc Trung Cộng tập trận ở biển Đông đe doạ đàm phán về bộ quy tắc ứng xử (COC) 

03/10/2020

Tin từ Hà Nội: Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam nói rằng việc Bắc Kinh tập trận ở Biển Đông không những trái với tinh thần của bản Tuyên bố về Cách Ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC) giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Cộng,...