cờ vnch

Người Việt ở EU nghĩ gì về sự hiện diện của cờ VNCH trong ngày bạo loạn Quốc Hội Mỹ 6/1

16/01/2021

Nhiều phản ứng của người Việt từ khắp nơi trên thế giới khi nhìn thấy lá cờ vàng của VNCH xuất hiện bên cạnh những lá cờ kỳ thị chủng tộc, Nazi, phát xít trong cuộc bạo loạn tại Quốc Hội Hoa Kỳ ngày 6/1 vừa qua. Từ Âu châu,...