cổ phần hóa vốn nhà nước

Cổ phần hóa làm mất vốn, lãnh đạo tập đoàn nhà nước CSVN sẽ phải bồi thường

02/02/2017

Thủ tướng cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vừa ra chỉ thị đòi các lãnh đạo tập đoàn và tổng công ty phải bồi thường nếu làm mất vốn nhà nước, trong khi tiến hành kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp do họ đứng đầu. Truyền thông trong...