Chu Ngọc Anh

2 Bộ trưởng Y tế và Bộ Khoa học & Công nghệ được xác định đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức

05/06/2022

Tin Vietnam.- Báo Tuổi trẻ loan tin, ngày 4 tháng 6 năm 2022, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư đảng Cộng sản đã chủ trì họp bộ Chính trị, Ban bí thư để xem xét, thực hiện kỷ luật Ban cán sự đảng bộ Khoa học và công nghệ...

Chủ tịch thành phố Hà Nội và Bộ trưởng Y tế CSVN bị xem xét kỷ luật

19/05/2022

Tin Vietnam.- Báo Tuổi trẻ loan tin, chiều 18 tháng 5 năm 2022, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Cộng sản đã đề nghị bộ Chính trị xem xét, kỷ luật ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Y tế, và ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân...

Bộ trưởng y tế Cộng sản và chủ tịch thành phố Hà Nội chuẩn bị vào “lò”

01/04/2022

Tin Vietnam.- Báo Tuổi trẻ ngày 31 tháng 3 năm 2022 loan tin, kỳ họp của Uỷ ban kiểm tra Trung ương Cộng sản tại Hà Nội đã đưa ra kết luận, Ban cán sự đảng bộ Khoa học và công nghệ, và Ban cán sự đảng bộ Y tế...