chính sách di dân mới

Hoa Kỳ nhận trở lại người tị nạn từ khắp thế giới, nhưng sẽ áp dụng cách xét duyệt mới

24/10/2017

Washington, DC. (Reuters) – Theo một số nguồn tin cho biết hôm thứ Ba, 24 tháng 10, Chính phủ Trump sẽ cho phép chương trình nhận người tị nạn của Hoa Kỳ hoạt động trở lại, và sẽ nhận người đến từ khắp nơi trên thế giới, nhưng sẽ áp...

Chính phủ tổng thống Trump xem xét kế hoạch tạm ngưng chương trình đoàn tụ gia đình người tị nạn

21/10/2017

Washington DC. (Reuters) - Hai nguồn tin biết rõ tình hình nói với Reuters rằng chính phủ Tổng Thống Trump lên kế hoạch tạm dừng chương trình cho phép thành viên gia đình đoàn tụ với người tị nạn đã định cư tại Hoa Kỳ. Chương trình tạm dừng cho tới khi các...

Tòa Bạch Ốc gởi yêu cầu về chính sách di dân cho quốc hội

09/10/2017

Washington DC. (Reuters) - Chính phủ Tổng Thống Trump gởi một yêu cầu về chính sách di dân cho Quốc Hội, và yêu cầu này có thể đảo ngược nỗ lực bảo vệ hàng trăm ngàn di dân bất hợp pháp được mang vào Hoa Kỳ khi còn nhỏ (Dreamers). Yêu cầu này được...