cấp gạo cứu đói

Đến ngày 3/1 đã có 12 tỉnh xin cấp gạo cứu đói

03/01/2017

Bộ Lao Động Thương Binh Và Xã Hội CSVN cho biết tính đến ngày 3 tháng 1, đã có 12 tỉnh gửi công văn xin hỗ trợ gạo cứu đói dịp giáp Tết với hơn 14,700 tấn. Theo Cục Bảo Trợ Xã Hội, các tỉnh đã xin cứu đói gồm...