cần sa giải trí

California chờ ngày luật cần sa giải trí bắt đầu có hiệu lực 1/1/2018

28/12/2017

Los Angeles, California. (CBS) - Dân sử dụng cần sa ở California bắt đầu đếm ngược tới giờ Giao Thừa, không phải để mừng Năm Mới, mà để mừng luật cần sa giải trí bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2018. Là người đầu tiên cầm tờ giấy...