cấm người chuyển giới vào quân đội

Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng Joseph Dunford: chưa thay đổi chính sách với quân nhân chuyển giới

27/07/2017

Washington DC. (Reuters) - Chủ Tịch Hội Đồng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Hoa Kỳ - Đại Tướng Thủy Quân Lục Chiến Joseph Dunford- trong một văn bản gởi đi sáng nay 27/07, thông báo rằng chưa có thay đổi trong chính sách quân đội đối với quân nhân chuyển...

Tổng thống Trump cấm người chuyển giới phục vụ quân đội là “hiểu lầm” ý định của Quốc Hội

27/07/2017

Washington DC. (Reuters) - Thành viên Quốc Hội tìm cách chống đỡ trước tuyên bố của tổng thống Trump, cấm người chuyển giới phục vụ quân đội Hoa Kỳ. Đảng Cộng Hòa cho biết tổng thống hiểu lầm ý kiến của nhóm bảo thủ vận động hành lang Tòa Bạch...

Tổng thống Trump: người chuyển giới không được phục vụ trong quân đội

26/07/2017

Washington DC. (Reuters) - Trong một loạt tin nhắn gởi đi sáng nay 26/07, tổng thống Trump cho biết sẽ không cho phép cá nhân chuyển giới phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ dưới bất kỳ hình thức nào. Nội dung các tin nhắn nói rằng, sau khi tham...