California

California tham gia kiện sắc lệnh tạm thời cấm công dân 6 quốc gia Hồi giáo vào Hoa Kỳ

14/03/2017

Ramona, California. (Reuters) - Có 6 tiểu bang đệ đơn kiện lên tòa án, nhằm ngăn chặn sắc lệnh sửa đổi của tổng thống Donald Trump, tạm thời cấm công dân 6 quốc gia Hồi giáo vào Hoa Kỳ. Sắc lệnh bắt đầu có hiệu lực kể từ thứ Năm 9...