cải cách lương hưu ở Pháp

Đình công lớn ở Pháp chống cải cách lương hưu

05/12/2019

Tin từ PARIS, Pháp - Những người đi làm gấp rút sửa chữa những chiếc xe đạp cũ, đặt xe và sắp xếp việc chăm sóc trẻ em khẩn cấp trước một trong những cuộc đình công lớn nhất của Pháp trong nhiều thập  niên vào hôm thứ Năm (5/12). Theo...