Brad Raffensperger

Người dân Georgia bắt đầu bỏ phiếu bầu Thượng Nghị Sĩ

05/01/2021

Tin Atlanta, Georgia – Vào thứ Ba, 5 tháng 1, cử tri Georgia đã quay lại các phòng phiếu để bầu chọn 2 ghế thượng nghị sĩ, trong cuộc bầu cử quan trọng sẽ quyết định chính đảng kiểm soát Thượng Viện. Các thượng nghị sĩ Cộng Hòa David Perdue...

Viên chức bầu cử hàng đầu của Georgia cho biết Tòa Bạch Ốc đã buộc ông nhận điện thoại từ Tổng Thống Trump

05/01/2021

Tin từ Washington, D.C. – Vào thứ hai (ngày 4 tháng 1), Ngoại trưởng tiểu bang Georgia, ông Brad Raffensperger, cho biết Tòa Bạch Ốc đã buộc ông nhận điện thoại từ Tổng thống Trump, trong đó vị Tổng thống đương nhiệm gây áp lực để ông Raffensperger thay đổi...