bỏ tù blogger

Nguyễn Phú Trọng tiếp tục vào danh sách những kẻ diệt trừ tự do truyền thông

02/11/2016

Để đánh dấu Ngày Quốc Tế Chấm Dứt Bãi Miễn Cho Tội Ác Chống Nhà Báo, tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) có trụ sở tại Paris, Pháp hôm 2 tháng 11 công bố danh sách 35 nguyên thủ, chính khách, lãnh tụ tôn giáo, tổ chức vũ...