bổ nhiệm người nhà

Nhà nước CSVN thừa nhận lổ hổng “đúng quy trình” trước tệ nạn bổ nhiệm “người nhà”

26/12/2016

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2016,  phó thủ tướng CSVN Trương Hoà Bình yêu cầu Bộ Nội Vụ sửa đổi ngay các quy trình, thủ tục bất hợp lý để sớm xóa bỏ tình trạng "chạy chọt" trong việc  tuyển dụng nhân sự, và tệ nạn bổ...