biểu tình phản đối formosa

Biểu tình trước nhà máy Formosa tại Texas

24/03/2019

Theo thông tin trên trang Facebook cá nhân của bà Nancy Bùi, vào hôm nay thứ Bảy (23 tháng 3), khoảng gần 100 dân cư Texas - Louisiana, đại diện của 12 hội đoàn xã hội dân sự bảo vệ môi trường của người Mỹ đến từ Hoa Thịnh Đốn,...