bầu cử sơ bộ

Nhiều ứng cử viên Cộng Hòa chống tổng thống Trump thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ

13/06/2018

Washington DC – Các kết quả từ cuộc bầu cử sơ bộ tại Miền Đông vào Thứ Ba 13 tháng 6 cho thấy đa số những ứng cử viên thắng cử của đảng Cộng Hòa đều là người ủng hộ Tổng Thống Trump. Tại South Carolina, Dân Biểu Cộng Hòa...

Đảng Dân Chủ vượt qua thử thách trong kỳ bầu cử sơ bộ tại California

06/06/2018

Sacramento, California - Theo tin Reuters, đảng Dân Chủ ở California hầu như vượt qua được hệ thống bầu cử bất thường ở tiểu bang này, để tiếp tục là một thách thức to lớn của đảng Cộng Hòa trong tất cả các vị trí  tranh đua vào Quốc Hội...

Nhiều ứng cử viên cạnh tranh có thể gây tác dụng ngược cho Đảng Dân Chủ tại California

31/05/2018

Sacramento, California – Từ khi nhậm chức đến nay, các chính sách của Tổng Thống Donald Trump luôn bị phản đối ở California. Đảng Dân Chủ hy vọng rằng cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 5 tháng 6 sẽ mở đường cho họ chiếm thế đa số tại Hạ...