bầu cử giám sát viên quận cam

Cuộc bầu cử Giám Sát Viên Quận Cam khu vực 1 sắp diễn ra

02/02/2020

Tin từ quận Cam, California.- Ba ứng cử viên hiện đang tranh vào chiếc ghế Giám sát viên quận Cam khu vực 1 do ông Andrew Đỗ nắm giữ. Đó là nghị viên Hội đồng Westminster Sergio Contreras, nữ nghị viên của thành phố Garden Grove Kim Bernice Nguyễn, và...